Методи управління фінансовим ризиком

Методи управління фінансовим ризиком: страхування і хеджирування, розподіл фінансового ризику між декількома учасниками угоди.

Методи керування процентним ризиком – опціони, ф'ючерсні операції, тощо.

Способи зниження валютних ризиків:

 1. Встановлення лімітів на валютні операції.
 2. Взаємний залік покупки-продажу валюти по активу і пасиву, так званий метод «метчінгу», де за допомогою вирахування надходжень валюти з величини її відтоку банк має можливість впливати на їх розмір і відповідно – на свої ризики.
 3. Використання методу «нетінгу», який полягає в максимальному скороченні кількості валютних операцій за допомогою їх укрупнення.
 4. Придбання додаткової інформації з інформаційних продуктів спеціалізованих фірм, в режимі реального часу що відображають останні відомості про змінення валютних курсів.
 5. Покупки або продаж іноземної валюти з постачанням в майбутньому. Форвардна покупка ґрунтується на договорі купівлі-продажу іноземної валюти за обмінним курсом, обумовленим у момент укладення угоди, в певний термін в майбутньому або протягом деякого майбутнього періоду.

Джерела:

 • Балабанов И.П. Основы финансового менеджмента. Уч. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1992. – 250 с.
 • Балабанов Н.Т. Риск менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 315 с.
 • Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. – К.: КНЕУ, 2001. – 215 с.
 • Вітлінський В.В та ін. Економічний ризик: ігрові моделі. Навч. посіб – К.:КНЕУ, 2002. – 446 с.
 • Дубров А.М. и др. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе: Уч. пособ., 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 224с.
 • Клейнер Г.Б. и др. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 167с.
 • Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Методы и задачи моделирования рисковых ситуаций в экономике и бизнесе. – М.: МЭСИ, 1998. – 135 с.
 • Первозванский А.А., Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск. – М.: Инфра – М, 1994. – 298 с.
 • Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками /Пер. с англ. – М.: Инфра – М., 1996. – 220 с.