Гарантія ризику інвестицій

Гарантія ризику інвестицій – державна гарантія ризику капіталовкладень, що спрямовуються за кордон для інвестицій у державний сектор.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.