Депозитарій інвестиційного фонду

Депозитарій інвестиційного фонду – юридична особа, яка здійснює відповідальне зберігання активів, обслуговування операцій з активами інвестиційного фонду та облік їх руху на підставі депозитного договору. Депозитарій інвестиційного фонду не може бути засновником, інвестиційним керуючим, а також кредитором фонду. Має право скликати позачергові збори ради засновників фонду, якщо вартість чистих активів зменшується до 90% їх номінальної вартості. Активи інвестиційного фонду, які зберігає депозитарій інвестиційного фонду, не можуть використовуватися ним як власні кредитні ресурси.

 

Договір з депозитарієм інвестиційного фонду укладає інвестиційний керуючий фонду. У ньому визначаються предмет домовленості, права й обов'язки сторін, положення щодо взаємної відповідальності за збитки, можливі внаслідок невиконання договору, зміст інвестиційної декларації, розмір винагороди депозитарієві за надання послуг та інші умови, у т.ч. застереження про конфіденційність. Депозитний договір може бути розірваний однією зі сторін з попереднім повідомленням про цей намір не менш як за 6 місяців. До припинення дії договору інвестиційний керуючий має укласти договір з іншим депозитарієм. Дозвіл на здійснення діяльності як депозитарію інвестиційного фонду видає Міністерство фінансів України.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.