Інноваційний фонд

Інноваційний фонд – фонд фінансових ресурсів, створений для фінансування новітніх науково-технічних розробок та ризикових проектів. Кошти інноваційного фонду розподіляють між претендентами на конкурсній основі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.