Інститут

Інститут – 1) форма суспільного устрою, 2) сукупність норм права в будь-якій сфері суспільних відносин, 3) наукова установа, яка здійснює фундаментальні та прикладні дослідження, 4) організація, що виконує проектно-пошукові роботи.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.