Інститут міжнародних фінансів

Інститут міжнародних фінансів – інститут, створений комерційними банками провідних країн світу для підвищення рівня інформованості цих банків та дослідження питань міжнародного кредиту.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.