Доходи місцевих бюджетів: власні, закріплені, регульовані

Ключову роль у становленні системи самостійних місцевих бюджетів відіграють їхні доходи та способи, на основі яких вони формуються. Власні доходи забезпечують принцип самостійності бюджетів усіх рівнів, включаючи і державний бюджет України.

Власні доходи – це доходи, що формуються на території, підвідомчій відповідному місцевому органу влади згідно з його рішеннями.

До власних доходів належать:

 • місцеві податки і збори, платежі, що встановлюються місцевими органами влади;
 • доходи комунальних підприємств;
 • доходи від майна, що належить місцевій владі, та ін.

Частка власних доходів місцевих бюджетів в Україні є вкрай незначною, і, таким чином, принцип самостійності цих бюджетів залишається поки що декларованим.

Закріплені доходи – це доходи, які закріплюються за певним бюджетом. Закріплені доходи також є основою самостійності місцевих бюджетів.

У прийнятій у 1996 р. Конституції України термін закріплені доходи не згадується, але фактично закріплені доходи щорічно відображаються у Законі України "Про Державний бюджет України".

За місцевими бюджетами в основному закріплюються:

 • місцеві податки і збори;
 • прибутковий податок із громадян;
 • податок на прибуток підприємств;
 • плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;
 • плата за землю;
 • податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;
 • податок на промисел;
 • надходження коштів від приватизації підприємств комунальної власності;
 • інші доходи, що зараховуються до місцевих бюджетів у розмірах, визначених законодавством;
 • надходження збору за забруднення навколишнього природного середовища в частині, яка належить місцевим бюджетам;
 • надходження відрахувань і збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг, доріг загального користування в частині, яка належить місцевим бюджетам. Даний перелік може щорічно змінюватися.

Основну частку доходів місцевих бюджетів поки що становлять так звані регульовані доходи. Ця частка сягає 75-85 відсотків.

Регульовані доходи – це доходи, що розподіляються між різними рівнями бюджетної системи.

Уточнення переліку регульованих доходів місцевих бюджетів здійснюється в процесі ухвалення щорічних законів про Державний бюджет України. До основних регульованих доходів належать:

 • податок на додану вартість;
 • податок на прибуток підприємств (за винятком тих, що перебувають у комунальній власності);
 • акцизний збір;
 • прибутковий податок із громадян;
 • плата за землю.

Регульовані доходи зараховуються до місцевих бюджетів за індивідуальними ставками та єдиними нормативами відрахувань.