Складові бюджетного менеджменту

Необхідно зазначити, що основна і визначальна функція менеджменту – стратегічне планування – практично не реалізується в Україні. Виконання бюджету. Ця стадія бюджетного процесу включає заходи з виконання дохідної і видаткової частин кожного із бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету. Організація виконання бюджету, таким чином, одна з найважливіших складових бюджетного менеджменту.

Облік виконання бюджету є третьою складовою бюджетного менеджменту. Значення обліку для успішного виконання затвердженого бюджету велике у. Облік вирішує наступне важливе завдання – забезпечити систему управління необхідною інформацією. Тобто, облік виконання бюджету – це забезпечуюча система, на якій базується бюджетний процес.

Контроль за виконанням бюджету є одним із основних напрямків фінансового контролю. Він здійснюється на всіх етапах бюджетного процесу. виконання бюджету. Цей контроль здійснюють як органи державної влади та управління, так і спеціалізовані служби фінансового контролю – Податкова адміністрація. Контрольно-ревізійна служба, Державне казначейство, Аудиторська палата і аудиторські фірми, Рахункова палата.

Джерела:

  1. Конституція (основний закон) України. – К., 1996.
  2. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 №2542-ІІІ (зі змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради, 2001, №37-38, ст. 189.
  3. Фінансове право: курс лекцій / В. А. Предборський, О. О. Кочан, А. Г. Зюнькін та ін. – К.: Правові основи, 1998.
  4. Василік О. Д. Державні фінанси України: Науковий посібник. - К.: ВШ, 1997.
  5. Епіфанов А. О., Сало И.В., Д'яконова І. І. Бюджет і фінансова політика України. – К.: Наукова думка, 1997.