Індосамент

Індосамент – передавальний напис із зворотного боку векселя чи іменного цінного папера, який робиться під час передання їх іншій особі. Згідно з індосаментом, новий векселетримач має право вимагати сплати боргу. Якщо векселедавець відмовляється платити, вимога про сплату може бути пред'явлена особі, яка зробила передавальний напис. Відповідальність за сплату боргу несуть як векселедавець, так і всі проміжні власники векселя. Операції з векселями є ризикованими. Якщо векселедавець відмовляється оплачувати вексель, кредитор може т. зв. спрощеним судочинством у вексельних справах швидко (незалежно від того, доведено чи ні взаємне виконання зобов'язань, пов'язаних з векселем) вжити рішучих заходів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.