Інвестиційний бум

Інвестиційний бум – відчутна активізація інвестиційних процесів у народному господарстві. Отже, інвестиційний бум – це значне збільшення інвестицій у розвиток народного господарства, яке спостерігається в період економічного піднесення та сприятливого інвестиційного клімату для інвесторів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.