Інвестиційний фонд

Інвестиційний фонд – інвестиційний інститут у формі акціонерної компанії, фінансові ресурси якого формуються за рахунок випуску власних цінних паперів та їх продажу дрібним акціонерам (інвесторам). Отримані кошти інвестиційний фонд від імені інвестора вкладає в цінні папери інших компаній, держави, а також у банківські вклади.

 

Розрізняють інвестиційні фонди відкритого (постійно випускає акції, продає їх новим покупцям і отримує прибуток для нових інвестицій) і закритого типів (випускає акції в значній кількості, але один раз, тому нові покупці змушені купувати їх за ринковою ціною у попередніх власників).

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.