Інвестиційний портфель

Інвестиційний портфель – сукупність цінних паперів, які купує банк з метою вкладення капіталу в прибуткові об'єкти. Інвестиційний портфель складається з власних інвестицій і вторинних ліквідних резервів – ліквідні активи у формі державних цінних паперів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.