Інвестиційний сертифікат

Інвестиційний сертифікат – цінний папір, який, на відміну від акції, гарантує отримання доходу не менш як на одну акцію, але не дає права голосу на загальних зборах акціонерної компанії. Інвестиційний сертифікат забезпечує передусім певний відсоток від номінальної вартості акції, а також додатковий дивіденд залежно від результатів діяльності компанії.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.