Інвестиційний проект

Інвестиційний проект – конкретна форма та етапи реалізації інвестицій. Основними етапами підготовки та реалізації інвестиційних проектів є:

 • попереднє техніко-економічне обґрунтування – поява ідеї поліпшення існуючого, виготовлення нового товару, що передбачає реконструкцію діючого або спорудження нового підприємства, а також попередні економічні розрахунки основних сторін проекту, його порівняння з іншими проектами,
 • підготовка комплексного техніко-економічного обґрунтування, яка охоплює розрахунок статутного фонду підприємства, собівартості продукції, визначення можливого рівня цін, очікуваних прибутків, економічної ефективності, балансу доходів і витрат на час функціонування підприємства та ін.,
 • оцінка (експертиза) інвестиційного проекту (його вивчення обговорення на рівні окремого підприємства і незалежними експертами, вищестоящими органами, потенційними кредиторами та ін.),
 • прийняття проекту (його схвалення всіма зацікавленими сторонами),
 • реалізація проекту (будівництво певного об'єкта, спостереження і контроль за ним, внесення у разі потреби оперативних змін до нього),
 • процес експлуатації об'єкта і постійний аналіз його ефективності, порівняно з показниками техніко-економічного обґрунтування.

Підготовка та реалізація проекту передбачає такі основні напрями його аналізу:

 • техніко-економічний – визначення найбільш реальної для впровадження проекту техніки і технології,
 • маркетинговий – комплексна характеристика ринку збуту продукції та ринку закупівель предметів праці й комплектуючих, передусім цін на цих ринках,
 • соціологічний – оцінка правового поля, адміністративного середовища (розпорядження, укази), політичного клімату, соціальних умов тощо,
 • екологічний – комплексна оцінка негативного впливу діючого підприємства чийого відділення, філії на навколишнє середовище, виявлення основних способів ліквідації або послаблення такого впливу,
 • економічний – визначення ефективності виробництва, тобто зіставлення витраті результатів за цим проектом.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.