Інвестиційні операції комерційних банків

Інвестиційні операції комерційних банків – операції з усіма видами майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності й приносять прибуток (дохід) або забезпечують соціальний ефект. Об'єктами інвестиційної діяльності є будь-яке майно, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності, майнові права. В умовах регульованої ринкової економіки без здійснення інвестиційної діяльності банками неможливе якісне проведення активних операцій. Маючи вільні грошові ресурси, банк повинен не тільки забезпечити їх збереження, отримати відповідний дохід, а й дбати про диверсифікацію та ліквідність. Цим вимогам відповідають інвестиційні операції комерційних банків.

 

Інвестиційна політика комерційного банку повинна спрямовуватися на підтримку відповідної пропорції між первинним та вторинним резервами цінних паперів. На сучасному етапі банки купують велику кількість цінних паперів, емітентами яких є різні за рівнем надійності фірми, компанії, державні структури. Інвестиційні операції комерційних банків передбачають насамперед придбання акцій підприємств, які вони фінансують, та розміщення на грошових ринках власних акцій і облігацій інвестиційна діяльність комерційних банків спрямована на залучення грошових коштів, здійснення довготермінового кредитування й фінансування різних галузей господарства. Джерела ресурсів інвестиційної діяльності комерційних банків – продаж власних акцій, міжбанківські кредити, депозити. Основними напрямами інвестування коштів в Україні є інвестиції у цінні папери акціонерних товариств, придбання паїв у статутних фондах українських господарських товариств, торгівля акціями, облігаціями та іншими цінними паперами українських емітентів на вторинному ринку цінних паперів, викуп акцій банками з наступним їх інвестуванням у цінні папери, інвестиції валютних коштів у цінні папери іноземних емітентів, інші інвестиції у фінансові активи.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.