Інвестиційний комплекс

Інвестиційний комплекс – система підприємств і організацій для реалізації капітальних вкладень, яка в суспільному виробництві виконує функцію створення нерухомих основних фондів, необхідних і достатніх для діяльності підприємств, організацій та установ усіх галузей економіки держави.

 

До складу інвестиційного комплексу входять інвестори – вкладники капіталу, потрібного для створення нових або розширення, реконструкції чи технічного обладнання наявних основних фондів, підрядні будівельні підприємства і фірми, що будують «під ключ» або на інших умовах, субпідрядні або спеціалізовані підприємства, будівельні кооперативи та інші будівельні організації, проектні підприємства, архітектурні організації, промисловість будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, металургія, хімічна, лісова і деревообробна промисловість у частині, що постачає предмети праці для інвестиційного комплексу, машинобудівні підприємства, продукція яких призначена для створення нерухомих основних фондів і будівельного виробництва (машинобудування енергетичне, нафтохімічне, для легкої і харчової промисловості, шляхобудівне та ін.), відокремлені виробничо-управлінські структури, некомерційні асоціації інвестиційних підприємств, ринкова інфраструктура інвестиційного комплексу, органи державного регулювання ринкових відносин в інвестиційному комплексі. Кінцева продукція інвестиційного комплексу – підприємства, повністю закінчені й підготовлені до виробничого функціонування та надання послуг, а також будівлі, споруди, об'єкти і комплекси соціального призначення.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.