Багатогалузевий (міжгалузевий) комплекс

Багатогалузевий (міжгалузевий) комплекс – сукупність близьких за профілем діяльності технологічно пов'язаних галузей (агропромислової, територіально-виробничої, паливно-енергетичної та ін.), які виробляють однотипну продукцію.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.