Комплекс

Комплекс – (лат. complexus – зв'язок, поєднання) – 1) сукупність, поєднання об'єктів, предметів, дій, що тісно пов'язані й взаємодіють між собою, формують цілісність, 2) група взаємопов'язаних галузей, підприємств, які виробляють однорідну продукцію.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.