Аналіз промислового комплексу

Аналіз промислового комплексу – метод регіонального планування підприємств різних галузей, розташованих в одній географічній зоні, які можуть отримувати взаємні вигоди від зовнішньої економії. Здійснюється оцінюванням співвідношення витрат і результатів між комплексом відповідних підприємств, а також оцінюванням виробничих витрат усіх підприємств у різних варіантах їх розміщення.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.