Кількісний аналіз

Кількісний аналіз – складова аналізу господарської діяльності що характеризує процеси, закономірності розвитку. Основним елементом кількісного аналізу є облік виробництва і споживання продукції витрат ресурсів у натуральному та грошовому вимірі. Кількісний аналіз використовується для вимірювання натуральних показників (обсяг випуску продукції, витрат конкретних видів праці) і для кількісного зіставлення різноманітних явищ, процесів діяльності. Так, через ціну визначають кількість спожитих предметів, а нормативи дають змогу зіставити витрати. Визначити якісні зміни неможливо без кількісних показників та їх аналізу.

В процесі кількісного аналізу не лише роблять кількісні висновки, а й уточнюють підходи до якісного аналізуй нерідко відкривають нові якісні характеристики. Кількісний аналіз посідає помітне місце в економічній науці, яка досягає високої результативності, коли спирається на глибокий кількісний аналіз господарської діяльності. Один із видів економічної діяльності, що ґрунтується на кількісному аналізі, –бухгалтерський облік. Він охоплює натуральні вимірювання, облік матеріальних благ, праці, кількість відпрацьованих днів, годин і зіставлення їх з відповідними періодами. Це просте зіставлення кількісної інформації є початком кількісного аналізу. Поява грошей принципово змінила кількісний аналіз. З'явилася можливість здійснювати аналіз, пов'язаний з обліком і зіставлюваністю різних за складом матеріальних благ. Кількісний аналіз існує у вартісному (грошовому) вимірі. Своє відображення він знайшов у калькуляції собівартості. На його основі сформувався метод математичного моделювання. Математична статистика стає важливим інструментом аналізу динаміки і прогнозування економічних процесів. Кількісний аналіз поглибив методи статистичного спостереження, теорію обґрунтувань, сприяв вирішенню деяких проблем використання середніх величин, методу господарського розрахунку, прискорив обробку економічної інформації до появи ЕОМ, які за короткий час обробляють значні масиви кількісної інформації і дають відповідний результат. Все це зробило математичне моделювання одним із найдієвіших засобів економічного аналізу.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.