Аналіз фінансового стану

Аналіз фінансового стану – система методів дослідження економічних явищ і процесів фінансової діяльності підприємств у їх взаємозв'язку і взаємообумовленості, система виявлення позитивних і негативних факторів, визначення ступеня їх впливу, врахування й узагальнення науково обґрунтованих можливостей для прийняття оптимальних управлінських рішень. Основними об'єктами аналізу фінансового стану є фінансовий стан, платоспроможність і кредитоспроможність підприємства, фінансові результати його діяльності. Оцінка фінансового стану підприємства здійснюється за даними бухгалтерської (фінансової) звітності.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.