Аналіз витрат і результатів

Аналіз витрат і результатів – система оцінки інвестиційних проектів, за якої розглядаються співвідношення всіх результатів і витрат незалежно від того, якими економічними суб'єктами вони здійснені. Витрати при цьому характеризуються як зменшення корисності, а результати – як зростання корисності проекту, що вимірюється альтернативною вартістю. Якщо використані ресурси і результати не є товарами, наприклад, чисте повітря, то необхідно дати їх вартісну оцінку незалежно від часу їх здійснення. Норма відсотка, що використовується при цьому, повинна бути не ринковою, а суспільною інвестиційний проект доцільний, якщо вартість результатів перевищує витрати.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.