Витрати маркетингу

Витрати маркетингу – витрати товаровиробника, торговельної компанії та дистриб’ютора на збут продукції і його стимулювання. У США витрати маркетингу перевищують витрати виробництва і становлять майже 60% від кінцевої ціни товару.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.