Коефіцієнт прямих матеріальних витрат

Коефіцієнт прямих матеріальних витрат – показник, що використовується в економіко-математичній моделі міжгалузевого балансу й характеризує норму витрат продукції однієї галузі (наприклад вугільної) у виробництві продукції іншої галузі (наприклад чорної металургії). Коефіцієнт прямих матеріальних витрат на виробництво продукції відображає міжгалузеві виробничі зв'язки поточного виробництва.

Для натурально-вартісного міжгалузевого балансу коефіцієнт прямих матеріальних витрат є укрупненим показником витрат найважливіших видів сировини, матеріалів, палива та енергії на одиницю продукції й розробляється по окремих найважливіших видах продукції в натуральному вираженні, а також на 1 млн. грн. (може бути й інший масштаб вимірювання) продукції галузі загалом. Коефіцієнт прямих матеріальних витрат у вартісному вираженні – укрупнений норматив витрат продукції однієї галузі на 1 млн. грн. валової (товарної) продукції галузі.

Використовують такі види коефіцієнтів прямих матеріальних витрат:

  • коефіцієнти прямих витрат типу «продукт на продукт», які є укрупненими технологічними нормами витрат на виробництво одиниці продукції,
  • коефіцієнти типу «продукт на галузь», що відображають витрати продукту на 1 млн. грн. товарної (валової) продукції галузі.

Коефіцієнт прямих матеріальних витрат може бути більш укрупненим, ніж відповідні норми витрат, які використовуються для розробки матеріальних балансів у випадках, коли в номенклатурі натурально-вартісного балансу позиція є більш укрупненою, ніж у номенклатурі матеріальних балансів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.