Коефіцієнт зношеності основних фондів

Коефіцієнт зношеності основних фондів – показник стану основних фондів на певний момент. Коефіцієнт зношеності основних фондів обчислюють діленням суми зношеності основних фондів на їх повну балансову вартість. Для окремих інвентарних об'єктів коефіцієнти зношеності основних фондів розраховують за даними про фактичні терміни їх експлуатації як відношення фактичного терміну експлуатації цього інвентарного об'єкта до нормативного у відповідних одиницях часу (роках, місяцях).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.