Коефіцієнт

Коефіцієнт (лат. co – спільно і efficient –той, що виробляє) – якісний показник, що виражається відносними величинами і є результатом порівняння однорідних або неоднорідних, але пов'язаних між собою явищ.

За змістом коефіцієнти характеризують швидкість розвитку соціально-економічного явища (т. зв. коефіцієнти динаміки), частоту виникнення явища в певному середовищі (наприклад, коефіцієнти народжуваності), рівень використання трудових, матеріальних або грошових ресурсів (коефіцієнти ефективності, коефіцієнти використання матеріалів тощо), взаємозв'язок якісно різних явищ (коефіцієнти густоти населення), варіацію величин ознаки (наприклад, коефіцієнти ритмічності, коефіцієнти варіації). Деякі коефіцієнти широко застосовуються в економічній практиці й дослідженнях.

 

У США, Великобританії, Німеччині, Франції та інших розвинутих країнах для оцінки загального фінансового стану фірми використовують коефіцієнти ліквідності, активності, заборгованості, прибутковості та ін. Аналіз даних коефіцієнтів дає змогу менеджерам та інвесторам визначати, чи не загрожує фірмі банкрутство, а також порівнювати її з іншими фірмами тієї ж галузі або з конкурентами.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.