Коефіцієнт Джині

Коефіцієнт Джині – макроекономічниц показник, що характеризує диференціацію грошових доходів населення у вигляді ступеня відхилення факторного розподілу доходів від абсолютно рівного їх розподілу між громадянами країни.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.