Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – відношення фінансових ресурсів та їх еквівалентів до короткотермінових зобов'язань підприємства.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.