Коефіцієнт повних витрат праці

Коефіцієнт повних витрат праці – показник, що характеризує витрати живої та уречевленої праці в певній галузі й опосередковано в інших галузях, пов'язаних із суспільним поділом праці.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.