Витрати зберігання

Витрати зберігання – стаття витрат обігу, що належить до умовно-постійних статей витрат і прямо не залежить від обсягів оптової реалізації (освітлення опалення, охорона приміщень). На цю статтю відносять також утримання холодильного устаткування, частину витрат, пов'язаних з обсягом товарообороту (витрати на сортування, фасування, доукомплектування товарів). Розмір витрат зберігання визначається на підставі норм та нормативів природних втрат.

Втрати – це та частина вироблених ресурсів (робоча сила, засоби і предмети праці), які використовуються без виробництва продукції чи її реалізації, або більша порівняно із встановленими нормативами. Норми втрат востаннє переглядали в Україні в 1988. До них додали продукти харчування, вуглекислота, квіткові рослини. Окремо виділено бій. Норми втрат від бою встановлені на яйця, скляну тару з харчовими продуктами при зберіганні у роздрібній торгівлі, громадському харчуванні. Основою для визначення граничних розмірів втрат від бою скляної тари з товарами і порожньої на складах, у роздрібній торговельній мережі і на підприємствах громадського харчування незалежно від термінів зберігання цих цінностей є одержана і відпущена кількість товарів у скляній тарі. Норми втрат від бою скляної тари підчас транспортування автомобільним, гужовим транспортом диференційовані для товарів з урахуванням відстані. Окремо визначені норми втрат (бою) при зберіганні фарфоро-фаянсових, майолікових, гончарних виробів, посуду скляного сортового, господарського, будівельних матеріалів (при транспортуванні) та інших товарів. Величину загальних витрат зберігання визначають, виходячи з конкретних витрат з урахуванням встановлених норм.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.