Витрати монополістичної конкуренції

Витрати монополістичної конкуренції – витрати виробника, зумовлені випуском такого обсягу продукції, за якого ціна встановлюється нижче граничних витрат, а середні витрати перевищують витрати, які забезпечують окупність.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.