Потенційна конкуренція

Потенційна конкуренція – можливість проникнення нових підприємств, фірм і компаній у певну галузь, яка вже забезпечує діючим у ній підприємницьким структурам високий економічний прибуток.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 3. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2002. – 952 с.