Плутократія

Плутократія – 1) економічне, політичне, соціальне та ідеологічне панування фінансової олігархії; 2) панівна еліта, плутократи – найбагатша верхівка класу власників.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.