Конкурент

Конкурент – особа або група осіб (фізичних або юридичних), які є суперниками в оволодінні найкращими факторами виробництва, ринками збуту з метою виживання та привласнення максимального прибутку.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.