Інтегральний показник конкурентоспроможності

Інтегральний показник конкурентоспроможності – кількісна характеристика конкурентоспроможності товару, яка є відношенням групового показника за технічними параметрами і групового показника за економічними параметрами.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.