Показники конкурентоспроможності продукції

Конкурентоспроможність (КСП) продукції - сукупність якісних і вартісних (цінових) характеристик товару, що забезпечує задоволення конкретної потреби покупця. Конкурентоспроможний той товар, комплекс споживчих і вартісних характеристик якого визначає його успіх на ринку, тобто його здатність бути виміняним на гроші в умовах широкої пропозиції до обміну конкуруючих товарів-аналогів. КСП продукції - це синтетичний показник, що відображає ступінь ефективності багатьох показників: конструкторського бюро, виробничої діяльності фірми, її суміжників, роботи служби маркетингу, посередницького ланки й ін. Однак КСП продукції на ринку - це не тільки його висока якість і технічний рівень, але й уміле маневрування товаром у ринковому просторі й у часі, і головне - максимальний облік вимог ринку, конкретних груп покупців. КСП продукції припускає дуже швидку реакцію постачальника на вимоги ринку й поводження покупців. Необхідно не тільки зробити товар необхідної споживчої цінності в необхідних кількостях і вчасно доставити його споживачам, але й забезпечити його сервіс на світовому рівні.

Відзначимо також, що, незважаючи на тісний взаємозв'язок між поняттями «конкурентоспроможність» і «якість», «конкурентоспроможність» і «технічний рівень», вони нерівнозначні. Поняття «конкурентоспроможність» істотно ширше понять «якість» і «технічний рівень» товару, хоча останні є найважливішою складовою частиною КСП товару. Крім того, якщо якість продукту в кожний невеликий відрізок часу являє собою певну незмінну сукупність його властивостей, то КСП товару може значно мінятися при його незмінних характеристиках залежно від зміни таких найважливіших факторів, як умови реалізації, попиту та пропозиції, поводження конкурентів.

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.