Значення контролінгу зовнішньоекономічної діяльності

У сучасних умовах міжнародної торгівлі необхідні комплексна методологія й заснований на ній інструментарій, які допомогли б модернізувати організаційну й інформаційну структуру управління зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД). Такий підхід у рішенні базових проблем розвитку підприємства визначить стабілізацію його при прояві кризових явищ і забезпечить успіх не тільки в сьогоденні, але й у майбутньому. Завдання даної роботи складається у відновленні цілісного викладання методологічних основ контролінгу ЗЕД і формування необхідних практичних навичок для їхнього комплексного впровадження на підприємстві.

Контролінг ЗЕД орієнтований, насамперед, на підтримку процесів прийняття управлінських рішень. Він повинен забезпечити адаптацію традиційної системи обліку, споконвічно спрямованої на схоронність і оцінку капіталу підприємства, до інформаційних потреб осіб, що приймають рішення у ЗЕД. Функції контролінгу визначаються поставленими перед підприємством цілями й включають ті види управлінської діяльності, які забезпечують досягнення цих цілей. До них відносяться облікові функції, підтримка процесу планування, контроль процесів, що протікають, оцінка відхилень та їхніх причин і коректування планів з урахуванням цих відхилень. Особливістю контролінгу ЗЕД є те, що значно розширено діапазон об'єктів контролінгу, а виходить, з'являються нові проблемні завдання за узгодженням пріоритетного їхнього рішення в ланцюзі виробничо-реалізаційної діяльності. До таких об'єктів відносяться в першу чергу маркетингова діяльність на міжнародному ринку, що по суті асоціюється з розвідкою в армії, а також конкурентоспроможність продукції на міжнародному ринку. Світова криза, що почалася в 2008 році, привела до банкрутства, на перший погляд, успішних банків і підприємств і це змусило суб'єктів ЗЕД до необхідності впровадження на підприємствах сучасних інструментаріїв планування, контролю й управління. Виникли передумови впровадження систем координації діяльності господарських одиниць, систематизації управлінських процесів на основі стандартів підприємства й інформаційних систем.

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.