Контролінг якості

Система управління якістю (СУЯ) відповідно до стандартів ISO серії 9000 базується на визначенні існуючих процесів і виконанні вимог, пропонованих до них.

План процесу одержання доказів того, що СУЯ відповідає, вимогам стандарту ISO серії 9000, внутрішнім методикам організації й запланованих заходів.

Контролінг якості призначений для оцінки відповідності системи в цілому або її окремих частин установленим вимогам і ефективності функціонування СУЯ.

Безпосереднім об'єктом контролінгу СУЯ є діяльність підрозділів підприємства, здійснювана в системі в цілому або в окремих процесах. Нормативною основою для контролю є стандарти ISO серії 9000 і відповідна документація підприємства. Це найбільш повний і представницький контроль стану робіт з менеджменту якості й забезпеченню якості. Контроль якості продукції призначений для визначення відповідності фактичних показників її якості заданим. Він може здійснюватися на різних етапах виробництва продукції. Контроль якості продукції проводиться для того, щоб:

  • об'єктивно оцінити, чи досягнуті необхідні значення показників якості продукції,
  • забезпечити збереження досягнутих значень показників якості продукції.

Об'єктами контролю якості продукції є: сама продукція, її складальні одиниці й деталі. Нормативною основою для аудита в цьому випадку служать стандарти або технічні умови на продукцію, а також специфікації на складальні одиниці й деталі.

Як правило, контроль якості продукції проводиться у вигляді додаткових випробувань готової продукції, що пройшла перевірку інстанцій, відповідальних за якість, і вже перебуває на складі. При цьому випробування проводяться так, щоб перевірити ті показники якості, які важливі замовникові.

Розглянемо інструменти контролю якості. Один з базових принципів керування якістю складається в прийнятті рішень на основі фактів. Найбільше повно це вирішується методом моделювання процесів, як виробничих, так і управлінських інструментами математичної статистики.

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.