Витрати на покриття податкових платежів

Основні витрати на покриття податкових платежів підприємство несе: по податку на прибуток, податку на додану вартість, пенсійним відрахуванням. Для підприємств, що займаються ЗЕД, крім перерахованих витрат варто віднести видатки на: ліцензування ЗЕД, сертифікацію продукції, митні збори, мита й акцизний збір. Зупинимося на податкових платежах, які відображають особливості ЗЕД.

Оподаткування прибутку. Концепція бази оподатковуваного прибутку (НОП) підприємства визначається за наступною схемою:

База НОП = Валовий дохід періоду - Валові видатки періоду - Амортизація.

Для порівняння, бухгалтерський прибуток визначається по вираженню:

Бухгалтерський прибуток = Виторг від реалізації - Видатки на реалізовану продукцію.

Основна відмінність бухгалтерського прибутку (БП) від оподатковуваного (НОП) полягає в тому, що перший визначається прибутком, отриманим від фактичної реалізації продукції або послуг.

Платежі на внутрішньому ринку по податку на додану вартість (ПДВ).

Підприємства здійснює податкові платежі по ПДВ на основі різниці між податковими зобов'язаннями (ПО) і податковими кредитами (ПК). Податкові кредити виникають при закупівлі сировини, устаткування, імпорті товарів, а податкові зобов'язання при продажі продукції, товарів і послуг. Експорт продукції в Україні обкладається по нульовій ставці.

Контроль фінансової діяльності підприємств фіскальними органами проводиться один раз у три роки, при цьому перевіряються всі бюджетні платежі по податках (оподатковуваний прибуток, ПДВ і інші податки). При контролі податку на прибуток підлягають перевірці первинні документи по валових доходах, валовим видаткам, відрахуванням у бюджет на соціальні потреби, амортизаційним нарахуванням та ін. (дебіторська заборгованість на підприємстві вважається доходом).

Концепцію контролінгу ПДВ на підприємстві можна сформулювати так. Для того щоб визначити ПДВ до сплати, не обов'язково розраховувати всю суму ПО й ПК, досить контролювати операції, які впливають на збільшення або зменшення ПДВ до сплати. Грошові потоки, які проходять через розрахунковий рахунок або касу податковим транзитом (гроші, що надійшли від покупців у податковому періоді), визначають ПО й витрачаються на оплату товару. У результаті відбувається нарахування ПК і ці грошові потоки не впливають на ПДВ до сплати. Дійсно, якщо всі гроші, отримані від покупця витрачати на закупівлю, то ПДВ до сплати дорівнює нулю. На суму ПДВ впливають гроші, які ви одержуєте або витрачаєте без нарахування ПДВ, без здійснення оплати у звітному податковому періоді.

Система стандартів бухгалтерського обліку на підприємстві (П(с)БУ) є основою для оцінки фінансових результатів.

Витрати, які зв'язані з митними платежами. Митні податки нараховуються залежно від напряму й застосованого митного режиму:

  • митні збори;
  • мито (ввізне або вивізне);
  • акцизний збір;
  • податок на додану вартість (ПДВ).

Митні збори – це додаткові збори, що стягуються з товарів, які ввозяться (вивозяться), за специфічні умови постачань і інші послуги, що надаються митницею (оформлення транспортних засобів, зберігання товарів під відповідальністю митниці і так далі).

Митні збори, що нараховуються по вантажній митній декларації, стягуються при кожному здійсненні митного оформлення товарів і інших предметів, за винятком випадків, передбачених "Порядком стягування митних зборів, що нараховуються по ВМД", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 14.07.98 р. № 443/2883.

Товари і інші предмети, які ввозяться на митну територію України і вивозяться за її межі підлягають оподаткуванню митом, якщо інше не передбачене законодавством. Митний тариф України (МТУ) - це систематизоване зведення ставок мита, яким обкладаються товари і інші предмети, які ввозяться на митну територію України або вивозяться за її межі. Ввізне мито нараховується і стягається при здійсненні митного оформлення товарів і інших предметів, що ввозяться (що імпортуються) по вантажній митній декларації на митну територію України з метою вільного використання на цій території, по ставках згідно Закону України "Про Митний тариф України".

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.