Користувачі контролінгу ЗЕД

Для того щоб пропозиції про господарську й зовнішньоекономічну діяльність були корисними, бухгалтер, фінансист, менеджер ЗЕД або логіст повинні чітко знати, для кого він готовить інформацію й з якою метою буде використана ця інформація. Швидше за все, існує кілька різних груп користувачів, зацікавлених у конкретній організації, у змісті необхідності прийняття рішень відносно цієї організації. Існує кілька груп користувачів, зацікавлених у контролінгу. Більшість із них є зовнішніми стосовно підприємства, проте, вони істотно зацікавлені в ньому.

Потенційних користувачів не може бути вичерпно, але виділені на рисунку групи користувачів, як правило, уважаються найбільш важливими.

Результати контролінговой обробки даних необхідні користувачам для прийняття управлінських рішень. Можливо, ви знайдете й інші причини того, чому кожному користувачеві будуть потрібні аналітичні дані.

Використання результатів контролінгу

Користувачі Використання звітної інформації
Клієнти Для оцінки можливості підприємства продовжувати свій бізнес і задовольняти потреби клієнтів
Конкуренти Для використання показників даного підприємства як контрольні точки при оцінці продуктивності власного бізнесу. Для оцінки конкурентної чинності підприємства й визначення значних змін, які можуть указати на майбутні події (наприклад, нагромадження товарних запасів перед початком ринкової експансії).
Контрагенти Для оцінки того, чи може підприємство співробітничати в сфері бізнесу.
Податкові служби Для оцінки того, скільки податків повинне виплачувати дане підприємство, чи дотримується воно встановленої цінової політики, чи бідує воно у фінансовій підтримці, як впливає на платіжний баланс країни, ставиться той або інший товар до експортно-імпортної групи й т.д.
Громадськість Для оцінки можливості підприємства продовжувати надання робочих місць, використовувати суспільні ресурси, допомагати фінансувати програми захисту навколишнього середовища й т.д.
Інвестори Для оцінки ймовірних ризиків і надходжень, пов'язаних з даним підприємством, а також для того, щоб визначити його інвестиційний потенціал і відповідним чином інформувати своїх клієнтів.
Постачальники Для оцінки можливості підприємства оплачувати товари, що поставляються, і послуги.
Кредитори Для оцінки можливості підприємства виконувати свої зобов'язання, виплачувати відсотки й погашати основні суми заборгованостей.
Менеджери Як опора для прийняття рішень і планування діяльності підприємства й фіскальних установ, а також для сприяння в здійсненні керування з метою гарантії реалізації планів.
Власник Для оцінки того, наскільки ефективно менеджери керують підприємством і регулюванням ЗЕД, і для формування суджень про ймовірні рівні ризику й розміри надходжень у майбутньому.

Роль контролінгу ЗЕД складається:

 1. На етапі планування:
  • координація різних планів;
  • розробка методики планування.
 2. На етапі стандартизації – розробка стандартів підприємства, наприклад, по управлінню контрактами, управлінню якістю продукції ЗЕД; управлінню запасами, вибір контрагентів у дистрибутивному і в дилерському ланцюзі й т.д.
 3. На етапі стимулювання – система премій і штрафів.
 4. На етапі порівняння результатів:
  • збір інформації з бізнес-процесам,
  • оцінка відхилень;
  • діагностика.
 5. На етапі прийняття рішень:
  • вибір критеріїв;
  • вибір методу рішення;
  • оптимізація.

Джерело:

Навчальний посібник за дисципліною „Контролінг зовнішньоекономічної діяльності” (для студентів спеціальності 7.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 4 курсу денної й заочної форм навчання) Укл.: Л.І. Рябенко, М.М. Шиков – Алчевськ: ДонДТУ, 2009. – 204 с.