Конкурентоспроможність

Конкурентоспроможність – споживчі властивості товару (послуги), які відрізняють його від товару-конкурента за ступенем їх відповідності конкретним потребам, вимогам конкурентного ринку з урахуванням витрат на їх задоволення. Найважливіші фактори конкурентоспроможності – техніко-технологічний рівень і якість продукції, її здатність задовольняти потреби певної категорії споживачів.

 

Головні елементи конкурентоспроможності – рівень цін, якість продукції, умови сервісу, термін гарантії виробу, обсяги післяпродажних послуг у процесі використання виробів, реклама та ін.

На зовнішньому ринку для попередньої оцінки рівня конкурентоспроможності використовують систему одиничних, групових та інтегрованих показників. Одиничні – відсоткове співвідношення величин будь-якого економічного (наприклад, ціни) або техніко-технологічного параметра певного товару з відповідним параметром товару-конкурента. Групові – зведений показник, який синтезує одиничні та відображає рівень конкурентоспроможності за однаковими групами параметрів (економічних, техніко-технологічних, екологічних та ) інтегровані показники дають кількісну характеристику конкурентоспроможності товару у вигляді відношення групового показника за економічними параметрами. На практиці використовують увесь комплекс показників конкурентоспроможності товарів у різній їх комбінації.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.