Витрати конкуренції

Витрати конкуренції – надлишкові витрати, пов'язані з конкуренцією, які не можна виправдати з погляду інтересів суспільства (наприклад, надмірна реклама).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.