Витрати майбутніх періодів

Витрати майбутніх періодів – це витрати, пов'язані з підготовкою та освоєнням нових видів продукції. До них відносять витрати на проектування, конструювання й розробку технологічного процесу виготовлення нового виробу, на перестановку та переналадку обладнання, вартість виробу, який використовують як взірець. Також витрати майбутніх періодів – це й витрати, пов'язані з розробкою та освоєнням нової заводської технологи процесів виробництва, а також випробування на підприємствах-виробниках і у споживачів дослідної партії продукції, витрати на винахідництво та раціоналізацію, утчи витрати на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення та випробування моделей та взірців за винахідницькими та раціоналізаторськими пропозиціями, пов'язані з основною діяльністю підприємства.

 

Витрати майбутніх періодів зараховують до собівартості продукції частинами впродовж установленого терміну з початку її серійного або масового випуску, виходячи з кошторису цих витрат і кількості продукції, що випускають за цей період часу. Практично витрати майбутніх періодів погашаються щомісяця з часу переходу на серійний або масовий випуск, виходячи з періоду їх погашення.

За умов регульованої ринкової економіки витрати майбутніх періодів мають особливе значення. Щоб не збанкрутувати, підприємства повинні пильно стежити за змінами на ринку товарів і бути готовими до випуску нових видів продукції що, звичайно, зумовлює збільшення частки витрат майбутніх періодів у структурі собівартості. Перед підприємствами колишнього СРСР такі проблеми не стояли, оскільки держава сама визначала, в якій кількості, якими темпами повинна оновлюватися продукція, в яких галузях і за які кошти. Тому продукція більшості таких підприємств нині, за незначним винятком, неконкурентоспроможна на світовому ринку. Економічна криза в Україні ще більше ускладнила ситуацію. Лише докорінна зміна відносин власності суттєво вплине на ефективність виробництва, а ринок вкаже новим підприємцям, яку частку в собівартості продукції повинні становити витрати майбутніх періодів, щоб їх продукція була конкурентоспроможною на ринку товарів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.