Закон зростання відносних витрат

Закон зростання відносних витрат – закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між виробництвом двох продуктів, за яких (зв'язків) збільшення виробництва одного товару відбувається за рахунок зменшення виробництва іншого товару. Умови дії закону зростання відносних витрат обмеженість ресурсів, наближення виробничих можливостей економіки країни до граничних і скорочення прибутків. За цих умов для зростання виробництва одного виду товару необхідно скорочувати виробництво іншого у зростаючих обсягах.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.