Закон мілітаризації

Закон мілітаризації – загальний економічний закон, згідно з яким під час загострення суперечностей приватної власності, міжнаціональних та міжрелігійних конфліктів, посилення боротьби за владу, за територіальний та економічний поділ і перерозподіл світу та за нерівномірного розвитку країн, імперій і регіонів спалахують війни, зростає мілітаризація економіки, відбувається поділ території окремих країн. З 3060 р. до н. е. по 1980 відбулося 14550 великих і малих війн, в яких загинуло понад 3,6 млрд. осіб. Тому приблизно за 1 млн. років існування людської цивілізації (до 1830) населення планети досягло лише 1 млрд. осіб. Після Другої світової війни в більш як у 130 війнах і конфліктах загинуло майже 21 млн. осіб. Закон мілітаризації діє впродовж існування людської цивілізації. За первіснообщинного ладу його обумовленість приватною власністю реалізується тільки на останніх етапах існування цього ладу – з часу, коли господарською одиницею стає община, з переходом до моногамної сім'ї, появою особистої та приватної власності (кінець мезоліту – період неоліту). До появи приватної власності війни виникали між первісними людськими стадами, родовими общинами, але закон мілітаризації в цей час не діяв. Специфіка дії закону мілітаризації в межах окремих суспільно-економічних формацій дає підставу виділяти в деяких із них специфічні закони мілітаризації економіки. Головні причини його дії – загострення суперечностей капіталістичної власності, боротьба за територіальний та економічний переділ світу.

 

Закон мілітаризації діє в антагоністичних та неантагоністичних формах. Перші виявляються в розв'язуванні війн, конфліктів. Найважливішими контртенденціями в дії закону мілітаризації на сучасному етапі є наростаюче виснаження ресурсів людства через гонку озброєнь і навіть знищення людської цивілізації, посилення процесів інтернаціоналізації господарського життя, рівня цивілізованості країн, процес соціалізації розвинутих країн світу і послаблення ролі приватної власності, зростання ролі ООН та ін. Вони можуть значно послабити і навіть паралізувати його дію. Закон мілітаризації ймовірно, перестане діяти в умовах домінування колективної (заснованої на власній праці) і суспільної форм власності в планетарному масштабі. Водночас через виснаження природних ресурсів дія закону мілітаризації може посилюватися внаслідок намагань розвинутих країн світу присвоїти ці ресурси.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.