Закон Грешема

Закон Грешема – закон грошового обігу, сутність якого полягає в тому, що гірші гроші з часом витісняють з обігу якісніші за їх однакової, встановленої державою номінальної вартості, а більш цінні гроші спрямовуються на заощадження. Закон Грешема ґрунтується на суб'єктивно-психологічній рисі власників грошей, які намагаються позбутися грошей низької якості. В основі дії первинного формулювання закону Грешема – цінність металу, з якого виготовлено грошові одиниці. Сформульований англійським фінансовим діячем Т. Грешемом у 1560.

Найповніше закон Грешема діє в умовах біметалізму. За монометалевої грошової системи в обігу перебували монети з однаковою номінальною вартістю, але виготовлені з різного металу. З часом монети з більшим вмістом цінного металу вилучалися. Згодом їх накопичували, переплавляли і продавали як товар або задля наживи вивозили за кордон. В обігу залишалися металеві монети найнижчої якості. За біметалевої системи, коли помітно змінювався паритет ринкової вартості золота і срібла, а визначене державою їх співвідношення було незмінним, виникла відчутна невідповідність між ринковою та офіційно встановленою вартістю цих коштовних металів. Тому монети з металу вищої ринкової вартості перетворилися на скарби, а в обігу переважали гроші з металу нижчої ринкової вартості. Через це карбування монет з коштовних металів згодом була припинено, а гроші вилучено з обігу (див. Золотий стандарт). Закон Грешема діє також в умовах інфляції, коли із знеціненням паперових грошей нижче реальної вартості монет відповідного номіналу останні приховуються населенням, а в обігу залишаються лише паперові гроші. Закон Грешема діє там, де водночас функціонують два платіжні засоби, а їх співвідношення змінюються під дією ринкових сил і відрізняються від офіційно встановлених вартостей. Національний банк України у 1991-95 для припинення гіперінфляції проводив політику обмеження таких компонентів грошової маси, як М2 та М1 щодо ВВП. Так, частка М2 за цей період скоротилася з 66,6% до 13,1%, що допомогло знизити інфляцію. Водночас через надмірне обмеження грошової маси почав діяти закон Грешема, що, у свою чергу, призвело до витіснення законних платіжних засобів бартером, іншими неповноцінними грошима.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.