Закон зростаючої дохідності

Закон зростаючої дохідності – закон, згідно з яким кожна наступна одиниця витрат забезпечує більший приріст продукції. Сформульований англійським економістом і статистиком К. Клерком. Він вважав, що закон зростаючої дохідності діє лише у вторинному секторі економіки (в обробній промисловості). Первинний сектор (добування і використання природних ресурсів), на його думку, розвивається відповідно до вимог закону спадної дохідності, третинний (сфера послуг) – згідно з вимогами обох законів. В основі дії закону зростаючої дохідності – економія на масштабах господарської діяльності, що на рівні окремого підприємства пов'язана з економією засобів виробництва, які неможливо використати на невеликому підприємстві.

У межах народного господарства така економія виявляється в тому, що розширення обсягів виробництва і збільшення місткості ринку відкривають можливості для поглиблення суспільного поділу праці, підвищення її продуктивності. Кларк стверджував, що вільна конкуренція ефективно функціонує лише за умови дії закону спадної дохідності, тобто коли підприємствам, які досягли оптимальних розмірів, подальше розширення виробництва економічно невигідне, що дає змогу зберегти в галузі значну кількість конкуруючих фірм. Обмеження вільної конкуренції державою спричиняє перерозподіл ресурсів з продуктивніших галузей у менш продуктивні. За наявності можливостей маги «економію на масштабах» певна галузь економіки починає розвиватися на основі закону зростаючої дохідності. Проте цей закон недостатньо обґрунтований, оскільки переоцінює роль економії в масштабах господарської діяльності. За підрахунками американського економіста Е. Денісона, з 1929 по 1957 за рахунок такої економії було досягнуто зростання продуктивності праці лише на 14,9%, а ВНП – на 10,9%. Сформульовані Кларком закономірності зростання продуктивності праці простежуються лише в коротких періодах часу, в межах яких можливе прискорене зростання продуктивності праці в сільському господарстві та нижчі його темпи у промисловості.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.