Закон Оукена

Закон Оукена – закон, згідно з яким щорічний приріст валового національного продукту на 2,7% утримує кількість безробітних на постійному рівні, кожні наступні 2% приросту ВНП знижують рівень безробіття на 1%, а скорочення приросту цього показника на 2% спричиняє зростання безробіття на 2%.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.