Соціальна закономірність

Соціальна закономірність – внутрішньо необхідний, сталий і суттєвий зв'язок між соціальними (в т.ч. економічними) явищами і процесами, що виражає становлення, функціонування, розвиток і відмирання суспільства як цілісної системи або її окремих підсистем.

 

Соціальна закономірність – форма існування соціальних, у т.ч. економічних, законів. Розрізняють динамічну соціальну закономірність (за якої збереження однозначної залежності супроводжується тим, що реальний стан певного об'єкта визначає можливий стан цього або іншого об'єкта), імовірнісну соціальну закономірність (за якої збереження однозначної залежності супроводжується тим, що реальний стан певного об'єкта визначає можливий стан цього або іншого об'єкта). В імовірнісній соціальній закономірності повторення певних явищ і подій відбувається лише в певному відсотку випадків.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.