Закон зростання граничних витрат

Закон зростання граничних витрат – закон, який виражає внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між виробництвом товарів та граничними витратами, за яких (зв'язків) зростання кількості створюваних товарів супроводжується збільшенням граничних витрат кожної додаткової одиниці товару. Граничні витрати – додаткові витрати у виробництві й обігу на даний товар, необхідні для виробництва й продажу одиниці додаткової продукції. Спершу граничні витрати можуть скорочуватися, відповідно до ефекту масштабу (збільшення обсягів виробництва зумовлює зростання доходу). Проте згодом настає момент, коли граничні доходи на підприємстві й граничні витрати збігаються (граничний прибуток дорівнює нулю). За подальшого зростання випуску товарів граничний дохід менший, ніж граничні витрати.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.